မြန်မာခရီးသွားဘဏ် မှ အသစ်ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်သွားမည့် ဘဏ်ခွဲများတွင် နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း