မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ် ၏ မန္တလေး (ကျွဲဆည်ကန်ဘဏ်ခွဲ) စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း