မြန်မာနိုင်ငံရှိငွေကြေးကဏ္ဍဏ္ဏတွင်အကောင်းမွန်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့် အကောင်းမွန်ဆုံးသောငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပြည်သူများလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်မှီနိုင်ရန်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်

  • လွယ်ကူပြီးထိရောက်သောဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအဆင့်မှီနည်းပညာများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် ဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာများ အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်
  • တိုးတတ်တည်ငြိမ်လားမှုများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ပြီးချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းလိုက်နာကာဝန်ဆောင်မှုပေးရန်
  • ကောင်းမွန်သောအကျိုးရလာဒ်များသာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင်ရှယ်ယာရှင်များအတွက်ရရှိရန်
  • အကောင်းမွန်ဆုံးသောဝန်ထမ်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရန်