• ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းသည်ငွေကြေးလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိရန်၊ပုံမှန်အတိုးငွေထုတ်ယူခံစားနိုင်ရန်နှင့်နောင်ရေးအတွက်စုဆောင်းထားရှိရန်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသောအတိုးရရှိသောအပ်ငွေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
  • ငွေစုဘဏ်စာရင်းများအတွက် Passbook ထုတ်ပေးပြီး၊သွင်းငွေထုတ်ငွေလက်ကျန်ငွေများအတွက်စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းဖော်ပြပါသည်။
  • အပ်ငွေပမာဏကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။

 

Requirements

  • စာရင်းဖွင့်မည့်သူကိုယ်တိုင်ဘဏ်သို့လာရန်
  • မှတ်ပုံတင်မူရင်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း)
  • (အနည်းဆုံး) ကနဦးအပ်ငွေ (၁,၀၀၀) ကျပ်
  • အပ်ငွေပမာဏကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
  • လူပုဂ္ဂိုလ်(တစ်ဦးချင်း/တွဲဖက်)နှင့်အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းဖွင့်နိုင်ပါသည်။
  အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်ငွေ   ၁,ဝဝဝ/- ကျပ်

Feature & Benefits

  • ဗဟိုဘဏ်၏အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောအတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အပေါ်မူတည်၍အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
  • အတိုးငွေကိုလစဉ်လဆန်း(၅)ရက်နေ့နှင့်လကုန်ဆုံးသည့်ရက်နေ့အတွင်းရှိအနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေအပေါ်အတိုးတွက်ချက်၍ဘဏ္ဍာနှစ်(၃)လပတ်အလိုက်အတိုးငွေများထည့်သွင်းပေးပါသည်။

 

   Interest Rate    7.00% P.a