(အထူးသဖြင့်)အသက်(၆၀)နှစ်ပြည့်ပြီးသောဘိုးဘွားမိဘများအတွက်သက်ကြီးအပ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးသောအတိုးရအပ်ငွေဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Requirements

  • အသက်(၆၀)နှစ်အထက်ရှိသူများအတွက်သက်ကြီး(Senior Saving) စာရင်းဖွင့်နိုင်ပါသည်။
  • စာရင်းဖွင့်မည့်သူကိုယ်တိုင်ဘဏ်သို့လာရန်
  • မှတ်ပုံတင်မူရင်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း)
  • အပ်ငွေပမာဏကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
  • (အနည်းဆုံး) ကနဦးအပ်ငွေကျပ်၁၀ဝ,ဝ၀ဝ/-
Initial Deposit 100,000 Kyats

Feature & Benefits

  • သက်ကြီးစာရင်းများအပေါ်အတိုးနှုန်း(၇.၂%)ဖြင့်အတိုးငွေများကိုထုတ်ပေးပါသည်။ဗဟိုဘဏ်မှအခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန် သတ်မှတ်ပေးသောအတိုးနှုန်းအပေါ်မူတည်၍ အတိုးသတ်မှတ်တွက်ချက်ပေးပါသည်။
  • MTB ဘဏ်တွင်အတိုးငွေကိုလစဉ်လဆန်း(၅)ရက်နေ့နှင့် လကုန်ဆုံးသည့်ရက်နေ့အတွင်းရှိအနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေအပေါ် အတိုးတွက်ချက်၍ဘဏ္ဍာနှစ်(၃)လပတ်အလိုက်အတိုးငွေများထုတ်ပေးပါသည်။

 

Interest Rate 7.20% p.a