ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာသည့် ပဒုမ္မာအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ အထူးအရောင်းပြပွဲကြီး