မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်လီမိတက်(ရုံးချုပ်)နှင့်(တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ် ၊ ရွှေတောင်တန်း၊ ယုဇနပလာဇာ၊ ပြည်လမ်းဘဏ်ခွဲ) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား