လက်ထောက် မန်နေဂျာ (ကျား/မ) ၂ဦး

Education & Qualification
• Any Graduated, more prefer to holding in SHRM, HR Diploma or similar relevant field
Experience
• Minimum of 8 years of experience in Human Resources management preferably a career in an Banking Industry.
Job Related knowledge / Specific Skills
• Experience in assessment, monitoring and evaluation, training and facilitation of staff.
• Good knowledge of labor legislation (particularly employment contracts, employee pay for process and insurance)
• Should have Counseling and guidance skills and a strong potential for negotiation
• Excellent interpersonal skills
Competencies
• Exquisite math and numerical skills
• Outstanding organizational and time management skills
• Excellent communication abilities
• Aptitude in problem-solving
• Teamwork
• A good listener
 
Job Description
• Oversee day-to-day operations and work of lower-level staff
• Monitor and provide feedback to managed staff to effect improvements in organizational goals
• Manage reports and personnel documents, including payroll
• Review and filter applications for potential new hires
• Assist in interviewing applicants and confer with senior-level management on hiring process
• Monitored day to day HR operation. Created format if needed and monitor process of leave management, attendance management, OT management for payroll process.
• Monitored that all HR related data, records, reports, formats, statement, rank & files, Books & Registers are properly prepared, issued, up-dated.
• Dealing and consulting with line managers for manpower planning, communication with employee for welfare, social, increment, promotion and others.
• Analyzes training needs, develop and coordinate training/orientation scheme.
• Updates payroll records by entering changes in exemptions, insurance coverage, savings deductions, and job title and department/division transfers.
• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
• Prepare payroll payments and ensure payroll funding is in place
• Prepare periodic payroll reconciliation and submit reports to the payroll manager for review.
 
အလုပ်လျှောက်ထားသူများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထားမိတ္တူ၊ (၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော ရောင်စုံလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းပြစ်မှုကင်းရှင်း ကြောင်းထောက်ခံချက်၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူနှင့် အခြားကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ရ စာရွက်စာတမ်းများမိတ္တူနှင့် ယခင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အထောက်အထားမိတ္တူများ ပူးတွဲလျှက် အမှတ်(၄)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် (၆၁)လမ်း ထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ hr@mtb-bank.com, phone. 09 265099907 သို့ (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .jpeg, .png