လူကြီးမင်းတို့၏ပညာရေးနှင့်ဘဝတိုးတက်မှုစိတ်ကူးအိပ်မက်များကိုချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောငွေကြေးအရင်းအမြစ်အတွက် ချေးငွေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

  • မှတ်ပုံတင်(သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်
  • အိမ်ထောင်စုစာရင်း
  • ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • လျှောက်ထားသူဓါတ်ပုံ။

 

ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက

  • လစာထောက်ခံချက် (၆လစာ)
  • Dealer နှင့် မိဘ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်စုဝင် (၁) ဦး အာမခံလက်မှတ် ရေးထိုး ရမည်။