“ကုန်တန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း (Invoice Financing)”ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပစ္စည်းရောင်းသူ(Seller) သည် ဝယ်သူ(Buyer) ထံသို့ ကုန်စည်နှင့်ကုန်တန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာ ( Invoice) ကိုပေးပို့ပါသည်။ ပစ္စည်းရောင်းသူ(Seller)၏ ရရှိရန်သေချာသော ကုန်တန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာ (Invoice)ပေါ်တွင် ပစ္စည်းရောင်းချမှု(Buyer)၏ ပေးချေရမည့်ကုန်ကြွေးငွေအား (၎င်းတို့)နှစ်ဖက်ကြား ကုန်ကြွေးပေးရန် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဘဏ်မှ(ယာယီ)စိုက်ထုတ်ကျခံ၍ ပစ္စည်းရောင်းသူ(Seller)သို့ ကြိုတင်ငွေချေးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

  • ပစ္စည်းရောင်းသူ(Seller)ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာနှင့် ဘဏ်၏ သတ်မှတ်ပုံစံချေးငွေလျှောက်လွှာ။ (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က တာ၀န်ပေးထားသည့်ကုမ္ပဏီဥက္ကဌနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဉီးလက်မှတ်ရေးထိုးရန်။) 
  • လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲနှင့် ဒါရိုက်တာ၏ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)၊ ကြွေးမြီပေးဆပ်ရန်တာ၀န် ရှိသည့် ကုန်၀ယ်သူ(Buyer)၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ။ 
  • Seller  ကုမ္ပဏီ၏သက်တမ်းရှိမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(DICA)နှင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအ‌ဝေးဆုံးဖြတ်မှတ်တမ်း။ 
  • Seller နှင့်Buyer တို့၏ ကုန်စည်အရောင်းအဝယ်(Sale Agreement)စာချုပ်မူရင်း။ 
  • ကုန်ဝယ်သူမှငွေပေးချေမည့်ရက်နှင့် ပေးချေရမည့်ပမာဏကို လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားသော ကုန်တန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာ(Invoice) မူရင်း။ 
  • ကုန်ရောင်းသူသည်ကုန်တန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့်ရရန်ကြွေးမြီကို ဆန့်ကျင်၍ ကြိုတင်ရယူထားသည့် ငွေကြေး တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်းနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအား အခြားသူတစ် ယောက်သို့ လွှဲပြောင်းထားခြင်းမရှိကြောင်း ဝန်ခံချက်။ 
  • ကုန်ဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူတို့၏ ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုန်အရောင်းအဝယ် သဘောတူစာချုပ်များနှင့် ကုန်ပို့လွှာငွေပေးချေမှတ်တမ်းများ။ 
  • ကုန်ရောင်းသူကုမ္ပဏီ၏ ဘဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း(၃)နှစ်စာနှင့် ဝင်ငွေခွန်ကုန်သွယ်ခွန် ပြေစာမိတ္တူများ။ 
  • အာမခံပေးအပ်သောချေးငွေအတွက် Seller(သို့) Buyer ပိုင်ဆိုင်သော အာမခံပစ္စည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းများ။